Prawo - międzynarodowy transport osób

Dania: przewozy turystyczne obowiązek rejestracji płatnika VAT

Ważne dla przewoźników
1 lipca 2014 r. w Danii weszła w życie znowelizowana skonsolidowana ustawa o podatku od wartości dodanej VAT (Lovbekendtgørelse nr. 106 af 23. januar 2013 om merværdiafgift - Momsloven).
Dla firm działających w branży autokarowych przewozów turystycznych, zmiany w ustawie oznaczają zniesienie dotychczas obowiązujących zasad, które w niektórych sytuacjach umożliwiały działanie bez konieczności rejestracji polskiego przedsiębiorstwa jako płatnika VAT w Danii.
Od 1 lipca 2014 r., wszystkie zagraniczne firmy działające w branży przewozów turystycznych, muszą zarejestrować swoją działalność w Danii jako podatnik VAT, tj. otrzymać duński nr. SE (zamiennie CVR) i odprowadzać ten podatek zgodnie z ogólnymi duńskimi przepisami.

Jak zarejestrować firmę na potrzeby rozliczania VAT?
Firmę zagraniczną na potrzeby VAT można zarejestrować wypełniając formularz nr 40001 na stronie www.virk.dk (http://english.virk.dk/integration/76659), następnie wydrukować i przesłać na adres Duńskiego Urzędu ds. Działalności Gospodarczej: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17,DK-2100 København
Do formularza można dołączyć: dokument rejestracyjny firmy z polskim numerem NIP/VAT; zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach z polskiego urzędu skarbowego; w przypadku świadczenia usług dla osób fizycznych, kopie umowy/oferty/kontraktu zawartej z osobą fizyczną.

Po dokonaniu rejestracji, Duński Urząd Celno-Skarbowy (SKAT) przesyła do przedsiębiorstw pisma kontrolne, w których m.in. prosi o ww. informacje/dokumenty (dlatego należy zwrócić szczególną uwagę i wpisać poprawny adres do korespondencji).
Dowód rejestracji należy zabrać ze sobą na wypadek kontroli w Danii. Deklarację planowanej do przejechania liczby osobokilometrów oraz związane z tym opłaty, należy wnieść do SKAT przed wjazdem na terytorium Danii. Po zarejestrowaniu przedsiębiorstwa i otrzymaniu numeru SE/CVR, przedsiębiorstwo polskie otrzyma automatycznie kod do aktywacji w ramach TastSelv i będzie wypełniało deklaracje VAT za pośrednictwem Internetu. Po opłaceniu należności będzie otrzymywało pokwitowanie, które należy wydrukować i zabrać ze sobą. XPolecamy artykuł:
ID Logistics dla e-commerce

Później, każdorazowo kwartalnie, należy składać deklaracje przewozów i rozliczyć ilość przejechanych kilometrów (od których możliwe będzie odliczenie i zwrot części VAT z tytułu zakupionego paliwa). Dopłata lub zwrot ew. nadpłaconej kwoty VAT będzie miała miejsce wyłącznie wówczas, gdy kwota przekroczy wartość 50 DKK.